» Vysoké školstvo » Slovenská komisia pre vedecké hodnosti » Zoznam doktorov vied - štatistika od roku 2007

Zoznam doktorov vied - štatistika od roku 2007

Na tejto stránke môžete nájsť informácie o štatistike udelených vedeckých hodností DrSc., ako aj menný zoznam uchádzačov o DrSc., ktorých doktorské dizertačné práce sú po schválení oponentov v obhajobnom konaní.