» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Zmluvy » Dodatky k zmluvám platným a účinným k 9. júlu 2010, vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 » Zmluva č. 62.00.1041

Zmluva č. 62.00.1041

zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
62.00.1041.   KONE Lifts s.r.o.  Zmluva o dielo - oprava, údržba výťahov podľa objednávky    MŠVVaŠ SR  MŠ SR  16.02.1998  
62.00.1041./1   KONE Lifts s.r.o. Dodatok k zmluve č. 62001041 - inflácia za rok 2006 podľa objednávky     MŠVVaŠ SR  MŠ SR 01.02.2007  
62.00.1041./2  KONE Lifts s.r.o. Dodatok k zmluve č. 62001041 - inflácia za rok 2007 podľa objednávky      MŠVVaŠ SR  MŠ SR  01.02.2008