» Minister » Životopis

Životopis

Ing. Peter Pellegrini

Narodený  
6.10.1975, Banská Bystrica

Vzdelanie 
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická  fakulta, Financie, bankovníctvo, investovanie
Technická univerzita Košice, Ekonomická  fakulta, Financie, bankovníctvo, investovanie

Profesijný  životopis
1998 - 2002   samostatne zárobkovo činná osoba
2002 - 2006   asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
2006 - 2010   poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
                         člen Výboru pre hospodársku politiku
                         člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
                         člen Mandátového a imunitného  výboru
2010 - 2012   poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
                         člen Výboru pre  financie a rozpočet
                         člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
2006 - 2010    predseda Komisie pre dopravu, pošty, komunikácie                     
                          a informatizáciu spoločnosti pri Výbore pre hospodársku politiku
2012 - 2014    štátny tajomník Ministerstva  financií Slovenskej republiky
2012                 digitálny líder pre Slovenskú republiku
2014                 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 
Členstvo v organizáciách
2012 - 2014     predseda Dozornej rady Národného jadrového fondu
2012 - 2014     predseda Dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a.s.
2012 - 2014     člen Dozornej rady Sociálnej poisťovne
2012                  člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
                            v Banskej Bystrici
2012                  člen Hospodárskej a sociálnej rady SR
2012 - 2014     člen Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy
 
Jazykové znalosti
Anglický  jazyk - aktívne
Nemecký jazyk - aktívne
Ruský jazyk - pasívne