Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Živá knižnica sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za ľudské práva

Živá knižnica sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa boja za ľudské práva

08.12.2009

     Vo štvrtok 10. decembra 2009 sa uskutoční podujatie Živá knižnica, kde sa budú môcť stredoškoláci oboznámiť s obsahom desiatich živých kníh, v podobe desiatich ľudí, ktorí sa vo svojom živote stretli s najrôznejšími formami diskriminácie. Podujatie je zahrnuté do programu Rady Európy „Mládežnícka podpora ľudských práv a sociálnej súdržnosti" a na Slovensku ho organizuje  IUVENTA. Jeho cieľom je vytvárať priestor pre neformálny rozhovor medzi čitateľmi  a knihami.

     Knihy rozprávajú svoje príbehy, životné osudy a čitatelia majú možnosť konfrontovať sa so zabehnutými stereotypmi a predsudkami v spoločnosti a v nich samých. Knihy sú ľudia so svojím životným osudom, stretávajúci sa s intoleranciou počas svojho života. Tieto knihy si nikto nemôže vziať domov, sú to živé knihy, ktoré rozprávajú, počúvajú a odpovedajú. Čitateľ s nimi môže stráviť niekoľko minút a zistiť, ako sa dokážu vyrovnávať s názormi svojho okolia.

     Myšlienka realizácie Živých knižníc vznikla v mimovládnej organizácii „Stop násiliu" ako súčasť aktivít počas hudobného festivalu Roskilde Festival v roku 2000 v Dánsku. O rok neskôr sa podujatie dostalo do Centra mladých pri Rade Európy v Budapešti a Živé knižnice sa stali každoročnou súčasťou najväčšieho hudobného festivalu Festivale Sziget v Budapešti. IUVENTA k Živej knižnici pre komplexné doplnenie témy ľudských práv pripravuje aj niekoľko sprievodných aktivít - workshopy, prezentácie, trh publikácií a pod. v spolupráci s členmi siete organizácií.

    Čítania jednotlivých kníh prebiehajú v uzavretých 20 minútových intervaloch.

Miesto a čas: 10. decembra 2009, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Búdková cesta 2, Bratislava, od 10.00 do 14.00