» Vysoké školstvo » Akreditácie v oblasti vysokého školstva » Rozhodnutia vo veci akreditácie podľa zákona o vysokých školách » Výsledky komplexných akreditácií činností vysokých škôl ukončené v rokoch 2009 - 2010 » Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 03. novembra 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o pozastavení práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul

Rozhodnutie o odňatí práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o udelenie práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Rozhodnutie o pozastavení práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov.

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti na udelenie práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Splnenie podmienok Žilinskej univerzity v Žiline na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy

Podpredseda vlády a minister školstva SR oznámil 11. decembra 2009 Žilinskej univerzite v Žiline splnenie podmienok na ponechanie jej začlenenia medzi univerzitnými vysokými školami.