» Aktuality » Žiaci stredných odborných škôl predstavia vlastné riešenia pri hľadaní alternatívnych zdrojov energií

Žiaci stredných odborných škôl predstavia vlastné riešenia pri hľadaní alternatívnych zdrojov energií

10.04.2013
Žiaci stredných odborných škôl predstavia vlastné riešenia pri hľadaní alternatívnych zdrojov energií
     V poradí už 3. ročníkom vyvrcholí v dňoch 11. - 12. apríla 2013 súťaž mladých stredoškolákov ENERSOL-SK. Celoslovenské podujatie, ktoré je zamerané na využívanie alternatívnych zdrojov energie a ochranu životného prostredia, sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy Viliama Paulínyho Tótha v Senici.  
     Celkovo 37 žiakov z 23 stredných škôl všetkých krajov Slovenska bude súťažiť v odborno-teoretických a praktických vedomostiach a zručnostiach. Hlavným cieľom súťaže je poskytnúť informácie o obnoviteľných zdrojoch energie, ako aj výchova a vzdelávanie mladých ľudí k ochrane životného prostredia. Žiaci budú svoje nápady a riešenia otázok v oblasti ochrany životného prostredia prezentovať pred odbornou komisiou v troch kategóriách. Najlepší študenti budú Slovensko reprezentovať na medzinárodnom kole v Prahe. Sprievodným podujatím súťaže bude návšteva fotovoltaického parku v Senici.
     Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným, metodickým a finančným gestorom v spolupráci s celoštátnou odbornou komisiou Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.
     V školskom roku 2011/2012 postúpilo do celoštátneho kola súťaže 38 žiakov z 18 stredných škôl. Oproti minulému roku ide v tomto roku o nárast počtu zapojených škôl, z ktorých sa žiaci prebojovali do celoslovenského kola.