» Aktuality » Žiaci stredných odborných škôl budú súťažiť v hľadaní obnoviteľných zdrojov energie

Žiaci stredných odborných škôl budú súťažiť v hľadaní obnoviteľných zdrojov energie

12.04.2016
Žiaci stredných odborných škôl budú súťažiť v hľadaní obnoviteľných zdrojov energie
     V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa v Strednej odbornej škole V. P. Tótha v Senici bude konať celoštátna súťaž žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Cieľom podujatia je sprostredkovať informácie o obnoviteľných zdrojoch energie a vzdelávať mladých ľudí k ochrane životného prostredia.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a s celoštátnou odbornou komisiou organizujú už šiesty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Realizuje sa formou súťažných prehliadok najlepších prác – riešení teoretických a praktických úloh zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.Žiaci budú súťažiť v odborno-teoretických a praktických vedomostiach a zručnostiach.
     Do celoštátneho kola postúpilo v tomto roku 64 súťažiacich z 23 stredných odborných škôl z  8 samosprávnych krajov Slovenska. Svoje kreatívne nápady odprezentujú pred odbornou komisiou  v troch kategóriách, v hlavnej, tvorivej a propagačnej v počte 40 odborných riešení.  
     V hlavnej kategórii sa predstavia s témami a riešeniami: NERO, Hlinený dom, Biomasa v praxi, Zelená škola, Určenie vhodných lokalít pre veterné parky a mikrozdroje, Využívanie bioplynu na výrobu elektrickej energie, TÚV a vykurovanie v PD Ludrová, Analýza a meranie solárneho článku, Využitie elektromagnetického smogu, Využitie veternej energie na Slovensku, Úsporné osvetlenie pracoviska, Fotovoltaika, Energetický audit SOŠT v Humennom, Návrh riadiaceho systému skleníka, či Využitie palivových článkov v dopravných prostriedkoch.
     V tvorivej kategórii sa žiaci predstavia so Solárnym systémom, Autonómnym autom s alternatívnym zdrojom energie, s Jadrovou energiou budúcnosti - zatvorený palivový cyklus, Solárnou záhradou, s Riešením a problematikou malej veternej elektrárne, s Výrobou elektrickej energie z tepla, Klimatizovaným psím príbytkom napájaným fotovoltaikou, Peltier chladničkou na báze napájania cez USB, príp. zo siete s adaptérom a príp. s fotovoltaickým článkom 6V/1A, so Šetrením elektrickej energie pomocou alternatívnych zdrojov, Využitím tepla ako alternatívnym zdrojom elektrickej energie, Solar power point s natáčavým fotovoltaickým panelom, Fotovoltickým panelom automaticky orientovaný za svetlom – učebná pomôcka pri výučbe fotovoltiky a robotiky, Optimalizáciou spotreby elektrickej energie, Naklápaním solárneho panela i so Solárnym vozidlom.
     V poslednej, propagačnej kategórii, sa súťažiaci predstavia s témami a riešeniami: Envirohry, Nové svetlo, Ako v záhrade využiť solárnu energiu (plagát), Originálne nápady na využitie solárnej energie, Sen (poviedka), Televízna reklama na využívanie obnoviteľných zdrojov, Zelená energia pre najmenších, „Ako to, čo už vieme, dávame ďalej“, Logo obnoviteľných zdrojov, Ako pomôcť planéte a  Life Light.
     Tie najkreatívnejšie riešenia v hľadaní alternatívnych zdrojov energií získajú zaujímavé ocenenia a účasť na Medzinárodnej konferencii  projektu ENERSOL EU 2016, ktorá sa bude konať pod záštitou Ministerstva životného prostredia ČR a Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Ministerstva priemyslu a obchodu a národného ústavu pre vzdelávanie v priestoroch Strednej škole informatiky, poštovníctva a finančníctva v Brne.