» Aktuality » Žiaci si otestujú svoje vedomosti z dejepisu

Žiaci si otestujú svoje vedomosti z dejepisu

28.04.2015
Žiaci si otestujú svoje vedomosti z dejepisu
     Spolu 27 stredoškolákov a 16 žiakov základných škôl sa stretne v dňoch 30. apríla až 2. mája 2015 na celoštátnom kole dejepisnej olympiády v Bratislave. Víťazi krajských kôl budú riešiť testy a obhajovať písomné práce už po siedmy raz.
     Víťazi dejepisnej olympiády z jednotlivých krajov v stredoškolských kategóriách budú riešiť test a po jeho skončení budú obhajovať písomnú prácu, ktorú mohli písať na ľubovoľnú tému z regionálnych dejín Slovenska alebo na vybranú tému - Cesty očami histórie. Žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií čaká test, v ktorom budú otázky z učiva i z monotematickej časti Slovensko v rokoch 1939 – 1945.
     Organizátorom súťaže je IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ktorá z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančne a organizačne zabezpečuje všetky celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v SR. Odborným garantom dejepisnej olympiády je Historický ústav SAV. Celoštátne kolo je organizované aj s podporou Slovenskej historickej spoločnosti.