» Aktuality » Žiaci si môžu vyberať aj z deviatich úplne nových odborov na stredných školách

Žiaci si môžu vyberať aj z deviatich úplne nových odborov na stredných školách

05.03.2018
Žiaci si môžu vyberať aj z deviatich úplne nových odborov na stredných školách
     Informačné a digitálne technológie, bioenergetikači technológia kozmetiky a chemických liečiv. To sú niektoré z deviatich nových odborov na stredných školách, na ktoré sa môžu žiaci hlásiť už v tomto školskom roku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ich zaradilo do sústavy odborov vzdelávania s účinnosťou od od 1. septembra 2017.    
     Spolu s ďalšími odbormi multimédiá, vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo, dizajn interiéru, bezpečnostné systémy v doprave a priemysle, kaderník – vizážista a sklársky dizajn prešli úspešným experimentálnym overovaním na vybraných stredných odborných školách, ktoré bolo úspešne ukončené k 31. augustu 2017.
     Žiaci, ktorí študovali niektorý z uvedených odborov na školách, kde sa uskutočňovalo experimentálne overovanie, budú v štúdiu pokračovať bez zmeny. Ďalšie školy môžu požiadať o zaradenie týchto odborov do siete a na základe toho budú môcť začať prijímať nových žiakov na ich štúdium v nasledujúcom školskom roku.
      Aj týmto spôsobom reaguje rezort školstva na nové požiadavky pracovného trhu a stredných odborných škôl. Nové odbory by mali pomôcť zvýšiť atraktivitu ponuky odborného vzdelávania a spolu so zavádzaním duálneho systému vzdelávania pritiahnuť záujem žiakov a rodičov k tomuto smeru vzdelávania.
      Vznik nových odborov vzdelávania je výsledkom koordinácie odborného vzdelávania a prípravy všetkými zúčastnenými stranami. Na tvorbe nových študijných odborov sa podieľajú príslušné stavovské a profesijné organizácie, zamestnávatelia, zriaďovatelia stredných odborných škôl a samotné stredné odborné školy, ktoré spĺňajú predpoklady materiálno-technického a personálneho zabezpečenia kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.
 
Zoznam nových odborov s ich kódovým označením
- 2567 M multimédiá
- 2569 M informačné a digitálne technológie
- 2847 M technológia kozmetiky a chemických liečiv
- 4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo
- 4246 M bioenergetika
- 8299 M dizajn interiéru
- 2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
- 6425 K kaderník – vizážista
- 8207 Q sklársky dizajn
 
Ilustračné foto: TASR