» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Žiaci rómskej národnostnej menšiny budú mať nové učebnice

Žiaci rómskej národnostnej menšiny budú mať nové učebnice

24.04.2009

     Ministerstvo školstva SR sa rozhodlo vydať nové učebnice pre žiakov rómskej národnostnej menšiny. Reaguje tým na požiadavku pedagógov a  zástupcov rómskej  inteligencie. Vydaním učebníc chce rezort školstva nadviazať na experimentálne overovanie vyučovania rómskeho jazyka a literatúry a predmetu rómske reálie v základných a stredných školách.
     Na základe zistených poznatkov bude do edičného plánu učebníc zaradený šlabikár pre 1. ročník ZŠ s vyučovacím jazykom rómskym. Ponuka bude rozšírená aj o učebnice rómskeho jazyka a literatúry pre ZŠ a  SŠ, ako aj o históriu Rómov na Slovensku a v Európe. Proces prípravy nových učebníc sa začne v máji tohto roka. Do škôl by sa mali dostať v auguste 2010.

Bratislava 24. apríl 2009