» Aktuality » ZENIT preveril technické vedomosti žiakov stredných škôl

ZENIT preveril technické vedomosti žiakov stredných škôl

12.02.2016
ZENIT preveril technické vedomosti žiakov stredných škôl
     V dňoch 9. - 11. februára sa v priestoroch Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove uskutočnil ďalší ročník celoštátnej súťaže ZENIT v kategóriách programovanie a web dizajn, elektronika a strojárstvo. Cieľom bolo oceniť a prezentovať mimoriadne technické vedomosti a zručnosti mladých talentovaných ľudí.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania zorganizovali už 32. ročník tejto technickej súťaže v kategóriách programovanie, web dizajn, elektronika a 17. ročník kategórie strojárstvo.
     Víťazi z ôsmich krajských kôl, celkovo 90 žiakov stredných škôl z celého Slovenska, preukázali svoje zručnosti a vedomosti na populárnej súťaži ZENIT v ôsmich vyhlásených kategóriách. Tento rok si víťazi umiestnení na prvých troch miestach v kategórii web dizajn a elektronika vybojovali nomináciu k účasti v súťaži EuroSkills 2016 v švédskom Göteborgu.
     V kategórii strojárstvo sa v rámci celoštátnej súťaže pilotne overovali odborné zručnosti žiakov zamerané na prácu s CNC strojmi. V kategórii programovanie – web dizajn dvojčlenné tímy zložené z programátora a grafika vytvárali návrhy web stránok, ktoré museli spĺňať medzinárodné štandardy a normy.
     Do školských kôl podujatia ZENIT, ktoré sa konalo v októbri 2015, sa zapojilo takmer 2 000 žiakov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Súťaž v kategóriách Programovanie a Web dizajn bola v tomto roku súčasťou celoeurópskeho týždňa programovania Code Week  (http://codeweek.eu/), ktoré organizuje Európska Únia. Do 8 krajských prehliadok sa celkom zapojilo 600 žiakov stredných škôl SR.  
     Prvé miesto v celoslovenskom kole v kategórii elektronika si vybojoval Peter Katuščák so Strednej priemyselnej školy v Prešove, druhé miesto získal Jakub Mamlich zo Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom a na treťom sa umiestnil Rastislav Straka zo Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach.
     Víťazom súťaže v programovaní sa stal Michal Sládeček z Gymnázia Varšavská cesta v Žiline, druhú priečku obsadil Samuel Sládek z Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove a na treťom mieste skončil Peter Ralbovský z Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave.
     Na prvom mieste v kategórii Strojárstvo skončil Lukáš Gelo zo Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom, druhú priečku obsadil Ľubomír Kerpčák zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove a víťaznú trojicu v tejto kategórii uzavrel Matej Gonda z technickej akadémie vo Zvolene.
     Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú nominovaní na účasť v celoeurópskej súťaži zručnosti mladých - EuroSkills 2016.