» Aktuality » Zborník ponúka nové možnosti rozvoja čitateľskej gramotnosti

Zborník ponúka nové možnosti rozvoja čitateľskej gramotnosti

03.06.2015
Zborník ponúka nové možnosti rozvoja čitateľskej gramotnosti
     Zborník medzinárodnej konferencie „Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti“, obsahuje 16 podrobne spracovaných príspevkov, ktoré prinášajú návody, spôsoby a praktické ukážky, ako rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Záujemcovia si ho môžu bezplatne stiahnuť z webu Metodicko-pedagogického centra.
     Počas konferencie so svojim príspevkom vystúpila aj Katarína Hincová z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá načrtla myšlienku zavedenia predmetu čitateľská gramotnosť do vyučovacieho procesu v slovenských školách.
     Alexandra Húsková z RP MPC sa venovala problematike konkrétnych vzdelávaní zameraných na čitateľskú gramotnosť a zahraničný pedagóg Fernando Antolín Morales priblížil skúsenosti v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti v Španielsku.
     Počas medzinárodnej odborno-didaktickej konferencie v jednotlivých referátoch, ale i v diskusných príspevkoch odzneli mnohé inšpiratívne názory a námety. Zborník je k dispozícii online na bezplatné stiahnutie na webovej stránke MPC – www.mpc-edu.sk.
     Organizátorom medzinárodnej konferencie bolo Metodicko-pedagogické centrum, ktoré sa dlhodobo a aktívne venuje zvyšovaniu odbornosti pedagógov v oblasti čitateľskej gramotnosti aj prostredníctvom prednášok, workshopov a konferencií.