» Regionálne školstvo » Dokumenty a predpisy » Zavádzanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v základných školách a gymnáziách

Zavádzanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v základných školách a gymnáziách

Zavádzanie inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v základných školách a gymnáziách