» Aktuality » Záujem o digitálne vybavenie škôl narastá. Termín uzávierky sa blíži

Záujem o digitálne vybavenie škôl narastá. Termín uzávierky sa blíži

11.02.2014
Záujem o digitálne vybavenie škôl narastá. Termín uzávierky sa blíži
     Školy majú už len štyri dni na to, aby sa v prípade záujmu prihlásili do projektu, ktorý im ponúka interaktívne tabule, tablety, notebooky či tlačiarne.
     K dnešnému dňu sa do projektu zaregistrovalo viac ako 2 200 škôl z celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Najväčší záujem o digitálnu interaktívnu techniku je v Prešovskom samosprávnom kraji. Nasledujú Nitriansky a Banskobystrický kraj. 
     Napriek rýchlo narastajúcim číslam prihlásených škôl je projekt pripravený pokryť aj záujem a požiadavky škôl, ktoré sa do projektu dosiaľ neprihlásili. Aj tieto školy sa môžu pridať k doteraz prihláseným 896 materským školám, 1050 základným školám a 331 stredným školám, do ktorých sa v rámci projektu začne v najbližšom období distribuovať moderné technologické vybavenie.   
     Školy, ktoré sa rozhodnú využiť zostávajúce štyri dni elektronickej registrácie do projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, nájdu všetky potrebné informácie na stránke www.digiskola.sk, kde sa môžu zaregistrovať do projektu. Žiadatelia na tejto webovej stránke nájdu okrem iného aj prihlášku do projektu a vzor Zmluvy o výpožičke techniky. Učitelia, deti i rodičia sa tu dozvedia všetky dôležité informácie o projekte, teda o ponúkaných možnostiach, ale aj príležitosti pre kvalitu vzdelávania a vysoký komfort atraktívnej výučby.
     Projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ nepožaduje žiadnu finančnú spoluúčasť od škôl a finančne nezaťaží ani ich zriaďovateľov.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra