» Veda a technika » Aktuality » Aktuality v oblasti vedy a techniky » Zasadnutie Skupiny na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA a Eurostars 2

Zasadnutie Skupiny na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA a Eurostars 2

24.01.2017
Zasadnutie Skupiny na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA a Eurostars 2V dňoch 17.1.-18.1.2017 sa uskutočnilo  v Bruseli, Belgicko, zasadnutie Skupiny na vysokej úrovni inciatívy EUREKA a programu Eurostars 2. EUREKA je mdzinárodná inciatíva  na podporu trhovo-orientovaného výskumu, Slovenská republika (SR) je členom inciatívy od roku 2001, program Eurostars 2 je spoločný program Európskej únie (EÚ) a členských krajín, SR je členom programu od roku 2016.
Hlavnou úlohou Skupiny na vysokej úrovni je schvaľovanie projektov a strategických dokumentov. 
Na zasadnutí boli schválené nové projekty EUREKA (51 projektov), SR má schválené 4 projekty, kde sa pripravuje spustenie národného financovania. Medzi kľúčové témy zasadnutia  patrila príprava ministerskej konferencie ministrov zodpovedných za EUREKU, 30.6.2017 v Madride, shcválenie pozície EUREKY k hodnotenieu programu Horizont 2020, medzinárodnej stratégií EUREKY a budúcnosti programu Eurostars 2.