» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Zasadala Rada ministra školstva pre regionálne školstvo

Zasadala Rada ministra školstva pre regionálne školstvo

22.01.2007

     Aktuálnymi otázkami sa zaoberala Rada ministra školstva pre regionálne školstvo, ktorej členovia sa stretli 22. januára 2007 v Iuvente za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
    
Členovia rady prerokovali návrh Koncepcie v oblasti predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej školy, ktorý bol po schválení na porade ministerstva školstva 12. januára 2007 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Predkladatelia navrhujú štyri alternatívy finančného a materiálno-technického zabezpečenia predškolskej výchovy. Na porade vedenia ministerstva bola odporučená štvrtá alternatíva, podľa ktorej by štát finančne zabezpečil dobrovoľnú a bezplatnú predškolskú výchovu a vzdelávanie päťročných detí v materských školách. Obciam by v zmysle vyhlášky o predškolských zariadeniach štát uhradil mesačný príspevok na dieťa umiestnené v materskej škole. Poradný tím ministra školstva prijal túto alternatívu s tým, že do návrhu predkladanom na rokovanie vlády SR bude doplnené právo každého 5 ročného dieťaťa na predškolskú výchovu. Súčasťou návrhu bude aj začlenenie materských škôl do pripravovaného nového zákona o výchove vzdelávaní.
     Ďalšími témami rokovania poradného tímu pre regionálne školstvo bola Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme, ktorá je východiskovým dokumentom pre systémové riešenie kariérneho rastu učiteľov a transformácia krajských školských úradov.

Bratislava 22. januára 2007