Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Zaradenie nového študijneho odboru do sústavy študijných odborov v Slovenskej republike spolu s vloženým opisom

Zaradenie nového študijneho odboru do sústavy študijných odborov v Slovenskej republike spolu s vloženým opisom

07.05.2009

Zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných odborov v Slovenskej republike

Dňa 30. marca 2009 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo o zaradení nového študijného odboru 8.5.1.logistika do sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, do skupiny študijných odborov 8. služby a do podskupiny študijných odborov 8.5. logistika.

Študijný odbor logistika sa na účely hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy zaraďuje do oblasti výskumu 17 inžinierstvo a technológie.