» Aktuality » Zapojte sa do súťaže Nauč ma o prírode!

Zapojte sa do súťaže Nauč ma o prírode!

04.06.2013
Zapojte sa do súťaže Nauč ma o prírode!
     Už len necelý mesiac majú vysokoškoláci príležitosť zapojiť sa do súťaže Nauč ma o prírode, ktorú vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU). Ich úlohou je vymyslieť originálne, kreatívne riešenie vo forme hry, kvízu či animácie a naučiť najmenších žiakov všetko o prírode a ekológii. Súťažiť môžu všetci študenti tých vysokých škôl, ktoré prostredníctvom ASFEU realizovali alebo realizujú svoje projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ.
     Stačí rozvinúť fantáziu a vytvoriť multimediálnu prezentáciu zameranú na oblasť výchovy vzťahu človeka k prírode a ekológii. Interaktívna edukatívna pomôcka je určená pre žiakov I. stupňa základných škôl na tému príroda - ekológia. Téma musí byť spracovaná pre potreby vzdelávania žiakov I. stupňa ZŠ v rámci predmetu Prírodoveda. Traja najlepší získajú tablet a ich dielo bude sprístupnené  aj pedagógom na vzdelávacie účely.
     Táto súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v rámci operačného programu Vzdelávanie z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o podmienkach súťaže nájdu záujemcovia na www.asfeu.sk. Súťažné práce na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu študenti posielať do 30. júna 2013 na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – Nauč ma o prírode. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk najneskôr 31. októbra 2013. Otázky k súťaži je možné zaslať na sutaz@asfeu.sk.