» Aktuality » Záložka do knihy podporuje čítanie a vytvára priateľské vzťahy medzi slovenskými a českými rovesníkmi

Záložka do knihy podporuje čítanie a vytvára priateľské vzťahy medzi slovenskými a českými rovesníkmi

25.08.2017
Záložka do knihy podporuje čítanie a vytvára priateľské vzťahy medzi slovenskými a českými rovesníkmi
     Slovenská pedagogická knižnica s vedomím, že knihy v sebe ukrývajú tajomstvo, dobrodružstvo, napätie i vzrušenie, ktoré žiaci v žiadnych filmoch a hrách nemôžu nájsť, vyhlasuje dva projekty na podporu čítania.
     Oba projekty pripravila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017. Cieľom projektov je predovšetkým zábavnou a hravou formou pomôcť slovenským a českým pedagógom získať žiakov pre čítanie, podporiť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby si knihy vyberali podľa svojich čitateľských záujmov. Rovnako, aby vytvárali spoločenstvá, v ktorých by priateľsky spolupracovali, rozprávali sa o prečítanom a vzájomne by si odporúčali knihy. Zároveň, aby výmenu záložiek využili školy aj k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, poznávaniu histórie, kultúry či regionálnych zvykov v oboch republikách.
     Prvým projektom pre základné školy a osemročné gymnáziá je 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov, ktorý je organizovaný v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne. Druhým v poradí pre stredné školy je 6. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu.Pridanou hodnotou uvedených projektov je, že sa do nich môžu zapojiť žiaci zo všetkých slovenských a českých škôl bez ohľadu na to, či majú zriadenú školskú knižnicu.
     Uvedené projekty sú súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Bližšie informácie o uvedených projektoch nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.