» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj je v druhom čítaní

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj je v druhom čítaní

12.03.2009

     Svojím hlasovaním posunuli poslanci 11. marca 2009 do druhého čítania návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj z dielne MŠ SR. Cieľom nového predpisu je motivovať podnikateľov, aby svoje podnikateľské zámery zakladali aj na výsledkoch výskumu a vývoja.
    
Stimulmi sa vytvoria priaznivé podmienky na to, aby podnikatelia mohli rozširovať svoje personálne kapacity výskumu a vývoja alebo, ak ich nemajú, aby si ich vytvorili. Zároveň zvýšia vynakladanie svojich investícií do výskumu a vývoja, ktoré sú povinné ako spolufinancovanie ku štátom poskytnutým stimulom.

Bratislava 12. marec 2009