» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Dňa 12. marca 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2015.

Cieľom nového zákona je umožniť plynulý prechod absolventov stredných odborných škôl  zo vzdelávania na trh práce a zníženie rizika nezamestnanosti mladého absolventa.

V novom zákone o odbornom vzdelávaní a príprave sú zapracované prvky umožňujúce prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania:

  • príprava na výkon povolania podľa požiadaviek zamestnávateľa,
  • výkon praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa,
  • zmluva o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom  a strednou školou,
  • učebná zmluva medzi zamestnávateľom a žiakom.

Žiaci sa môžu vzdelávať v systéme duálneho vzdelávania už v školskom roku 2015/2016.

Podrobné informácie o dôležitých krokoch, ktoré musí urobiť žiak, rodič, škola, zamestnávateľ a všetky zainteresované strany sú zverejnené TU.