» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave je v druhom čítaní

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave je v druhom čítaní

05.02.2009

     Poslanci Národnej rady SR posunuli svojím hlasovaním do druhého čítania  návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Cieľom predpisu, ktorý pripravilo Ministerstvo školstva SR, je najmä prepojiť odborné vzdelávanie s trhom práce. Dôležité je zapojiť do procesu vzdelávania zamestnávateľov, ktorým po preukázaní vynaložených prostriedkov na odborné vzdelávanie budú môcť byť poskytnuté daňové stimuly.
     Zákon zároveň vytvára systém finančného a hmotného zabezpečenia žiakov stredných odborných škôl a určuje pravidlá jeho poskytovania. 

Bratislava 5. február 2009