» Ministerstvo » Slobodný prístup k informáciám » Zákon číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon číslo 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám