Dôležité
- Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič želá príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojej rodiny, priateľov a známych          - Minister Dušan Čaplovič uviedol do života publikáciu: „Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 – 1945“           - Žiaci pracujúci s počítačom nielen doma, ale aj na škole, dosahujú lepšie výsledky         - Trh práce potrebuje 320 000 pracovníkov         - www.digiskola.sk - všetko o modernej technike pre školy          

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ súboru:rtf
Velkosť:1407893