» Aktuality » Základné a stredné školy sa môžu prihlásiť do súťaže o najlepšiu internetovú stránku školy

Základné a stredné školy sa môžu prihlásiť do súťaže o najlepšiu internetovú stránku školy

27.09.2011

     Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) vyhlásil súťaž o najlepšiu internetovú stránku školy. Súťaž má dve kategórie, osobitne pre základné a stredné školy. Cieľom súťaže je motivovať školy v transparentnom informovaní rodičov, žiakov i širšej verejnosti o podstatných okolnostiach svojej činnosti prostredníctvom internetu.
     Dôraz pri hodnotení internetových stránok škôl sa bude klásť predovšetkým na obsahovú kvalitu poskytovaných informácií, v menšej miere na grafickú úpravu stránky a jej technické spracovanie.
     Podmienkou účasti školy v súťaži je, okrem právoplatnej registrácie, aj verejne dostupná oficiálna internetová stránka školy v slovenskom jazyku a povinnosť školy zaslať v termíne od 22. augusta 2011 do 31. októbra 2011 prihlášku do súťaže. Neopomenuteľnou podmienkou účasti v súťaži je  zaregistrovanie školy v systéme Rezortného informačného systému (RIS) rezortu školstva.
    
Bližšie informácie o súťaži, prihláška, kritériá hodnotenia internetových stránok škôl, podmienky účasti, ako aj postup, ako sa zaregistrovať v RIS sú dostupné na: www.debyrokratizacia.sk/ris  
     Záštitu nad súťažou prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Víťazná škola v každej kategórii získa okrem hodnotnej vecnej ceny aj možnosť účasti ministra školstva SR na niektorom vybranom podujatí organizovanom školou.

Bratislava 27. september 2011