Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Základná škola v Trenčianskych Tepliciach bola pomenovaná po svojom rodákovi – Andrejovi Bagarovi

Základná škola v Trenčianskych Tepliciach bola pomenovaná po svojom rodákovi – Andrejovi Bagarovi

28.10.2010

     Základná škola s materskou školou na ul. SNP v Trenčianskych Tepliciach nesie od utorka 26. októbra 2010 meno svojho významného rodáka - divadelníka, režiséra a pedagóga - Andreja Bagara. Čestný názov jej zapožičal minister školstva vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca ako ocenenie za dlhodobo dosahované výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní. Certifikát čestného názvu si z rúk ministra za účasti celého pedagogického zboru a žiakov prevzal riaditeľ školy.
     Počas návštevy si Eugen Jurzyca prezrel priestory školy a navštívil vyučovacie hodiny anglického jazyka v 1. a 3. ročníku. Ocenil materiálne vybavenie tried i odborných učební, úspechy žiakov v národnom testovaní deviatakov, predmetových olympiádach, ale aj kvalitné jazykové vzdelávanie žiakov, keďže sa učia anglický jazyk už od 1. ročníka. Ako povedal: „Som rád, že to, čo ministerstvo považuje za jednu zo svojich priorít, a to efektívne jazykové vzdelávanie, je pre Vás už samozrejmosťou. Pre budúcnosť mladej generácie a jej uplatnenie v živote sú jazykové kompetencie dôležitou výbavou."
    
Popoludní navštívil Eugen Jurzyca dve základné školy v Trenčíne. Na Základnej škole na Hodžovej ulici si prezrel vynovenú budovu školy, ktorá bola zrekonštruovaná z finančných prostriedkov eurofondov. Novovybudovaný športový areál navštívil na ZŠ na Novomeského  ul.. Táto škola je zaujímavá aj tým, že deti majú možnosť v rámci stravovania zvoliť si diétny program podľa svojho zdravotného stavu.
     Minister sa v Trenčíne zároveň oboznámil s činnosťou sociálno-pedagogických pracovníkov, ktorí pôsobia nielen na tunajších základných školách, ale aj v Detskom mestečku Zlatovce. Ich úlohou je eliminovať u žiakov agresivitu a vytvárať priaznivejšie prostredie vo výchovno-vzdelávacom procese. Eugen Juzryca ocenil túto iniciatívu mesta a označil ju za inšpiratívnu predovšetkým pre tie školy a školské zariadenia, ktoré sa stretávajú s týmto problémom.    

Fotogaléria