» Aktuality » Základná škola s materskou školou v Dobrej Nive ponesie meno Juraja Slávika Neresnického

Základná škola s materskou školou v Dobrej Nive ponesie meno Juraja Slávika Neresnického

29.06.2011

     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo odovzdá zajtra 30. júna 2011 čestný názov Základnej škole s materskou školou v Dobrej Nive. Pomenovaná bude podľa básnika, politika a diplomata, rodáka obce, Juraja Slávika Neresnického.
     Prepožičanie čestného názvu sa uskutoční o 11.00 hod., pamätná tabuľa nesúca meno tohto dobronivského rodáka bude odhalená o 12.00 hod. v areáli školy. Po ňom bude nasledovať o 13.00 hod. v miestnom kultúrnom dome slávnostný  program. 

Škola má v súčasnosti 9 tried, navštevuje ju 180 žiakov a vyučuje na nej 13 učiteľov. Vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti sa orientuje na výučbu cudzích jazykov, regionálnu výchovu, tenis a informatickú výchovu. Má tri odborné učebne, mobilnú notebookovú triedu s 20 notebookmi a v každej triede interaktívnu tabuľu, videodataprojektor a počítač. V rámci environmentálnej výchovy je zároveň zapojená  do projektu „Škola podporujúca zdravie".
V roku 2009 prešla rozsiahlou rekonštrukciou, a to vďaka finančným prostriedkom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške viac ako 510 tis. eur, pričom 5 % spoluúčasťou sa na rekonštrukcii  podieľala aj obec Dobrá Niva.

Bratislava 29. jún 2011