» Aktuality » Zajtra sa začína obdobie talentových prijímačiek na stredné školy

Zajtra sa začína obdobie talentových prijímačiek na stredné školy

24.03.2015
Zajtra sa začína obdobie talentových prijímačiek na stredné školy
     Na stredných školách sa začína od zajtra 25. marca 2015 obdobie talentových prijímacích skúšok, kde sa bude overovať športové, talentové alebo iné špeciálne schopnosti a nadanie uchádzačov. Školy môžu skúšky realizovať do 15. apríla 2015. V aktuálnom školskom roku si žiaci podali viac ako 14 000 prihlášok na takéto odbory.
     Presný termín prijímacích skúšok si určí každá škola zvlášť. Uchádzači o štúdium si môžu podať dve prihlášky na tento typ štúdia, pričom im stále, v prípade neúspechu, ostáva možnosť prihlásiť sa do 10. apríla 2015 aj na ostatné stredné školy so skúškami v riadnom termíne.
   Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (číslo a názov odboru):
- 5310 N zubný technik,
- 5315 N zdravotnícky záchranár,
- 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
- 5370 M masér,
- 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium,
- 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
- 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium,
- 7902 J 77 gymnázium - šport,
- skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
- skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II,
- triedy stredných škôl s bilingválnym vyučovaním,
- triedy športových škôl,
- športové triedy v stredných školách.     
     Podrobné údaje týkajúce sa záujmu žiakov o takéto štúdium podľa odvetví i škôl nájdete na stránke CVTI SR -  Školských výpočtových stredísk, v časti Záujem o školy.