» Aktuality » Zajtra sa začína celoštátne kolo olympiády zo slovenčiny

Zajtra sa začína celoštátne kolo olympiády zo slovenčiny

24.04.2012

     V nasledujúcich dňoch 25. a 26. apríla 2012 sa v Bratislave uskutoční celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V poradí štvrtého ročníka súťaže sa zúčastní 24 žiakov základných a stredných škôl. Jej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva SR a organizačne ju zabezpečuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.
     Celoslovenské kolo olympiády sa bude konať v priestoroch Inštitútu pre verejnú správu (Ul.  M. Schneidera Trnavského 1/A, Bratislava-Dúbravka). Finalisti v stredu absolvujú písomnú časť súťaže, vo štvrtok ich deväťčlenná porota preskúša aj ústne. V rámci sprievodného programu je pre účastníkov pripravená vychádzka po večernej Bratislave spolu so sprievodcom.

     Olympiáda je organizovaná v Slovenskej republike ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov. Člení sa na tri kategórie - jednu pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (8. a 9. roč. ZŠ, 3. a 4. roč. OG) a dve pre žiakov stredných škôl. Viac informácií nájdete aj na www.olympiady.sk.

Bratislava 24. apríl 2012