» Aktuality » Zajtra čaká deviatakov Testovanie 9

Zajtra čaká deviatakov Testovanie 9

13.03.2012

     Všetkých žiakov 9. ročníkov základných škôl čaká zajtra 14. marca 2012 celoslovenské certifikačné Testovanie 9. Takmer 44 000 deviatakov z 1 449 škôl bude písať testy z matematiky, vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra) a štátneho jazyka (žiaci s vyučovacím jazykom národnostných menšín). Testovanie absolvuje aj 2 502 deviatakov so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím.
     Cieľom hodnotenia je overenie úrovne vedomostí žiakov z uvedených predmetov pri výstupe zo základnej školy. Jeho výsledky poskytujú učiteľom a riaditeľom škôl, ako aj odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o zručnostiach a vedomostiach žiakov v testovaných predmetoch a zároveň slúžia ako jedno z kritérií pre prijatie žiakov na strednú školu.
     Pre žiakov, ktorí sa na testovaní v hlavnom termíne z objektívnych dôvodov (najmä zo zdravotných) nezúčastnia, je určený náhradný termín 27. marca 2012.
     Za prípravu a metodické riadenie testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Všetky informácie o Testovaní 9-2012 sú uvedené na jeho stránke.

Bratislava 13. marec 2012