» Medzinárodná spolupráca » Zahraničné pracovné cesty MŠVVaŠ SR » Zahraničné pracovné cesty

Zahraničné pracovné cesty

Online webová aplikácia na správu zahraničných pracovných ciest Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu: https://zpc.minedu.sk