» Aktuality » Zahraničná stáž jej ukázala smerovanie v živote

Zahraničná stáž jej ukázala smerovanie v živote

22.12.2014
Zahraničná stáž jej ukázala smerovanie v živote
     Študovala prekladateľstvo, vďaka ktorému sa dostala na stáž do Portugalska. Tam však zistila, že omnoho viac ako cudzí jazyk ju baví pracovať s ľuďmi a pomáhať im v ich kariérnom rozvoji. Zuzana Maderová (25) absolvovala stáž cez projekt Erasmus a momentálne cestuje po svete ako riaditeľka pobočky medzinárodnej študentskej organizácie aj prostredníctvom nového programu EÚ Erasmus+.
     „Na škole nám ponúkli možnosť ísť na stáž do Portugalska, vo dvojici alebo samostatne. Ja som si vybrala mesto, kde som mohla byť sama v cudzom prostredí tak, aby som bola nútená používať cudzí jazyk, ktorý som sa chcela naučiť,“ vysvetľuje Zuzana.
     Počas stáže sa okrem štúdia zapojila aj do aktivít organizácie Aiesec v Portugalsku, kde sa priučila organizácii podujatí či propagačným aktivitám. Zároveň si vyskúšala, aké to je fungovať v medzinárodnom prostredí, spoznávala zahraničie, ľudí a aj samu seba.
     Po návrate na Slovensko chcela Zuzana v rozbehnutých aktivitách pokračovať a zároveň nestratiť kontakt s medzinárodným prostredím. Práve preto začala pracovať pre rovnakú študentskú organizáciu i na domácej pôde a práve tu prišla na to, čo by ju pracovne napĺňalo.
     Vášeň k prekladateľstvu tak postupne nahradili záujem posúvať mladých ľudí dopredu prostredníctvom vysielania na stáže a organizovanie rôznych podujatí, ktoré ich majú motivovať k tomu, aby na sebe pracovali. Netrvalo dlho a Zuzana si vyskúšala aj vedenie tímu na najvyššej pozícii v rámci organizácie ako riaditeľka Aiesec Slovensko, kde pôsobí doteraz.
     „Mladí ľudia môžu získať v zahraničí nové vedomosti a poznatky, ale snažíme sa ich viesť k tomu, aby sa potom vrátili späť na Slovensko a aplikovali svoje skúsenosti v našej krajine,“ dodáva Zuzana.

VIDEO ZUZANA MADEROVÁ

     Erasmus+ je program Európskej únie, ktorý podporuje medzinárodné aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Na Slovensku je národnou agentúrou programu Erasmus + pre oblasť mládeže a športu práve IUVENTA.