» Aktuality » Začína sa Digitálna olympiáda!

Začína sa Digitálna olympiáda!

03.07.2015
Začína sa Digitálna olympiáda!
     Žiaci základných a stredných škôl si môžu počas celého leta testovať svoje digitálne zručnosti. Traja najšikovnejší, ktorí vylúštia kvíz v najkratšom čase, vyhrávajú!
     Digitálna olympiáda sa začína od 6. júla a potrvá do 20. septembra. Na stránke digitalnevzdelavanie.sk, v sekcii Súťaže, čaká žiakov zadanie, na základe ktorého budú hľadať indície. Tie sú ukryté vo zverejnených digitálnych objektoch. Súťažiaci musia nájsť správny digitálny objekt a v ňom kľúčové slovo či frázu, ktorú vpíšu do súťažného kvízu. Platí, že čím starší je žiak, tým náročnejšie zadanie ho čaká. Mladším však môžu so súťažou pomôcť rodičia.
     Traja najšikovnejší si slávnostne preberú ročné predplatné časopisu Quark priamo vo svojej škole, v septembri. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.digitalnevzdelavanie.sk/sutaze a na Facebooku.

     Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Jeho cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, ako aj zvýšenie pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce. Súčasne má projekt za úlohu vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov vo forme tzv. „digitálnych objektov,“ čo sú animácie, krížovky, doplňovačky či iný digitálny obsah s jasným vzdelávacím cieľom.