» Aktuality » Začal sa pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

Začal sa pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

05.11.2018
Začal sa pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku
     Dnes 5. novembra 2018 slávnostne otvoril svoje brány už pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. TVT uzatvára Vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky a potrvá do 11. novembra 2018. Mottom tohto ročníka je „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami.“ Vedu budete môcť objavovať počas popularizačných podujatí po celom Slovensku. Tešiť sa môžete napríklad na prednášky, festivaly, workshopy, či najrôznejšie súťaže s vedecko-technickým zameraním.
     Pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku slávnostne otvorili v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR za prítomnosti generálneho riaditeľa Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Mareka Hajduka, ako aj ďalších významných predstaviteľov vedecko-technických inštitúci. Po otvorení nasledovalo slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže, počas ktorého si mladí a talentovaní žiaci a študenti prevzali diplomy a vecné ceny.
     Na utorok, 6. novembra 2018, CVTI SR pripravilo pre verejnosť podujatie Utorok s psychológiou, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma, a ako nám dokáže pomôcť v bežnom živote. Podujatie sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave a bude rozdelené na dve samostatné prednášky, predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod. Každá z prednášok sa bude venovať inej téme z oblasti psychológie. Predpoludním bude na tému „Závislosti v našom živote: Internet, sociálne siete a kyberšikana“ prednášať známa detská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková. Popoludní budú na tému „Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti“ prednášať dvaja hostia, PhDr. Michal Hajdúk, PhD. a Mgr. Petra Brandoburová, PhD.
     Ak v termíne 8. – 9. novembra v čase od 9:00 do 19:00 hod. zavítate do priestorov Incheba Expo (Hala A0) na Viedenskej ceste 3-7 v Bratislave, budete sa môcť zúčastniť hneď na dvoch z hlavných podujatí organizátorov. Tým prvým je interaktívna výstava Veda netradične, na ktorej Vám vo vystavovateľských stánkoch ponúkneme množstvo zaujímavých exponátov zo sveta vedy a techniky.
     S Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied budete môcť spoznávať napríklad nanosvet. Tím študentov zo Slovenskej technickej univerzity Space printing rover predstaví svoj projekt – model vesmírneho vozidla. V stánku Ústavu elektroniky a fotoniky STU BA Čistíme Slovensko diamantovými elektródami vystavovatelia predstavia unikátnu technológiu čistenia vôd pomocou diamantových elektród. V stánku Butterfly Effect sa návštevníci budú môcť naučiť tvoriť svetové aplikácie a hry od nápadu až po vydanie. Taktiež sa dozvedia všetko o tom, ako vznikajú nápady na svetové aplikácie v tímoch mladých Slovákov. Vystavovatelia z Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií z STU v stánku H2020 NEWTON - Edu Virtual ukážu aplikáciu pre interaktívnu výučbu zemepisu s využitím VR/AR a využitie virtuálnej a rozšírenej reality pre zobrazovanie geografických objektov. Pomocou VR okuliarov sa budú môcť návštevníci preniesť na rôzne miesta Európy a pomocou rozšírenej reality si budú môcť sprítomniť rôzne európske dominanty. Vo svojom stánku Slovenské elektrárne predvedú v rámci témy rádioaktivita okolo nás názorné ukážky merania rádioaktivity predmetov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote.
     Druhým podujatím, ktoré sa rovnako v týchto dvoch dňoch uskutoční na výstavisku INCHEBA, je Festival vedy a techniky AMAVET 2018. História festivalu sa v tomto roku prehupne do tretieho desaťročia a jeho 21. ročník sa opäť stane živnou pôdou na objavenie talentov v oblasti vedy a techniky.
     Pre odbornú komunitu je dňa 8. novembra určená Národná konferencia na tému ´Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore - Smerovanie ku kvalite a vedomostiam´.
     Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. novembra 2018. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.
     Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky uskutoční viac ako 400 podujatí po celom Slovensku zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.