» Aktuality » Začal sa náhradný termín písomných maturít

Začal sa náhradný termín písomných maturít

14.04.2011

     Externými testami a slohovou prácou zo slovenčiny sa dnes 14. apríla 2011 začal na 22 vybraných stredných školách náhradný termín písomných maturít. Prihlásilo sa naň spolu 156 žiakov z celkového počtu 142 stredných škôl. Ide o maturantov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v dňoch 15. - 18. marca 2011.
     Náhradný termín je rozložený do troch dní. Dnes sa maturovalo zo slovenského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry (žiaci s VJM). Zajtra 15. apríla 2011 sa budú písať testy a písomné práce z cudzích jazykov a náhradný termín uzavrie v pondelok 18. apríla 2011 maturita z matematiky, resp. maďarského jazyka a literatúry.

Počty prihlásených žiakov podľa predmetov

 SJaL 122 + 2*
 SJaSL 6
 MJaL 5
 AJ B1 88
 AJ B2 4
 NJ B1 35 + 1*
 NJ B2 1
 FJ B1 1
 RJ B1 9
 TJ B1 1
 MAT 13

* žiak bol prihlásený iba na PFIČ MS

Bratislava 14. apríl 2011