» Ministerstvo » Povinne zverejňované materiály » Verejné obstarávanie » Verejné obstarávanie za rok 2017 » Zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosť informátora na MŠVVaŠ SR

Zabezpečenie bezpečnostných služieb a činnosť informátora na MŠVVaŠ SR