» Aktuality » Workshop k národnému projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

Workshop k národnému projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy

04.06.2014
Workshop k národnému projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
     Oboznámiť širokú odbornú verejnosť s obsahom národného projektu Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy je cieľom workshopu, ktorý je jednou z jeho aktivít. Uskutoční sa v sobotu 7. júna o 11.00 hod. v športovej hale Mladosť na Trnavskej ul. v Bratislave.
     Organizátor podujatia – Národné športové centrum bude účastníkov na stretnutí informovať o vzdelávacích aktivitách národného projektu, ako aj o vybraných metodických pomôckach potrebných pre rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Podmienkou účasti na workshope je zaslanie mailu na office@sportcenter.sk, a to do štvrtka 5. júna.   
 
      Cieľom národného projektu spolufinancovaného zo zdrojov EÚ je rozšírenie a zvýšenie  kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby v základných a stredných školách tak, aby bola výučba zážitková a motivujúca pre súčasnú generáciu detí a mládeže. Učiteľov má viesť k využívaniu nových postupov vo výučbe,  zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít, ako aj k  využívaniu inovatívnych pomôcok.
      Okrem absolvovania vzdelávacích aktivít získajú účastníci projektu aj súpravu didaktických pomôcok pre svoju školu. Viac informácií je možné nájsť na www.sportcenter.sk alebo www.skolskysport.sk.