» Aktuality » Web rezortu školstva ponúka komfortné aplikácie

Web rezortu školstva ponúka komfortné aplikácie

25.04.2013
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojom webe ponúka informácie nad rámec infozákona. Po obsahovej, vizuálnej a technickej úprave portálu sú k dispozícii nové aplikácie, ktoré uľahčujú prístup k informáciám a ďalšiu prácu s nimi.
     Rezort školstva tak v oblasti zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr ide nad rámec zákona, nakoľko nové aplikácie umožňujú pohodlnú prácu so zverejnenými dátami. Novinkami je RSS systém, ktorý bude záujemcov o informácie automaticky upozorňovať na novozverejnené dokumenty.
     Okrem toho bol v novej aplikácii doplnený export údajov do otvorených formátov xml pre automatizované ďalšie spracovanie a tiež csv pre možnosť ďalšieho ručného spracovania. Systém zároveň umožňuje vyhľadávanie dokumentov podľa kľúčového slova, čo je ďalší krok ku komfortnej práci s informáciami.
     Veríme, že tieto aplikácie budú v praxi ocenené. Zároveň sa však nebránime podnetom a návrhom, ktoré skvalitnia ďalší systém informovanosti.
     Ministerstvo školstva v súvislosti s verejnou diskusiou k Správe o stave školstva, ktorá je verejné prístupná na našej webstránke zároveň zriadilo špeciálnu emailovú adresu sprava2013@minedu.sk, na ktorú je možné zasielať pripomienky a podnety k tomuto dokumentu.           
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra