» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Vznikla Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

Vznikla Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ

09.01.2007

     Ministerstvo školstva SR zriadilo rozpočtovú organizáciu s názvom Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Jej hlavnou úlohou je zabezpečiť proces implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 - 2013. Agentúra bude vykonávať činnosti v rozsahu úloh delegovaných Ministerstvom školstva SR v oblasti implementácie operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj.
    
Jej cieľom je zabezpečiť kontinuálny proces prijímania, hodnotenia, finančného riadenia a monitorovania projektov tak, aby ich realizácia prebiehala v súlade s harmonogramom a aby finančné prostriedky určené na programové obdobie 2007 - 2013 boli vyčerpané v maximálnej možnej miere. Predpokladom na dosiahnutie požadovaného stavu je flexibilné a efektívne nastavenie systému riadenia a implementácie na všetkých úrovniach.
     Do konca roku 2009 agentúra prijme približne 220 zamestnancov. Plán napĺňania administratívnych kapacít bude aktualizovaný v súlade s časovými požiadavkami na administratívne zabezpečenie procesov implementácie.
     Agentúra bola zriadená k 1. januáru 2007 a sídli v Bratislave na Hanulovej 5/B. Kontakt: 02 /692 02 296, e-mail: info@asfeu.sk.

Bratislava 9. januára 2007