» Medzinárodná spolupráca » Európske záležitosti » Vzdelávanie a odborná príprava 2010

Vzdelávanie a odborná príprava 2010

Vzdelávanie a odborná príprava 2010 je názov pre pracovný program Európskej komisie. Stanovuje rámec pre politickú spoluprácu na úrovni členských štátov a EÚ a zároveň je tento integrovaný akčný plán základom programov financovaných EÚ počas obdobia 2007 - 2013, najmä prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania a programu Mládež.