Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Dokumenty a predpisy » Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy » Vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra ISCED 1, ISCED 2 pre školy s vyučovaním ruského jazyka

Vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra ISCED 1, ISCED 2 pre školy s vyučovaním ruského jazyka

     Štátny pedagogický ústav na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracoval vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra ISCED 1 a ISCED 2 pre školy s vyučovaním ruského jazyka. Predmetné materiály boli dňa 27. 2. 2018 schválené aj ministerkou školstva, vedy, výskumu a šport SR.