Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Dokumenty a predpisy » Rámcové učebné plány a vzdelávacie štandardy » Vzdelávacie štandardy ISCED 1 a ISCED 2 pre vyučovací predmet nemecký jazyk pre školy s vyučovaním nemeckého jazyka

Vzdelávacie štandardy ISCED 1 a ISCED 2 pre vyučovací predmet nemecký jazyk pre školy s vyučovaním nemeckého jazyka

     Štátny pedagogický ústav na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracoval vzdelávacie štandardy pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie pre vyučovací predmet nemecký jazyk pre primárne a pre nižšie stredné vzdelávanie pre školy s vyučovaním nemeckého jazyka. Materiály boli dňa 19. 3. 2018 schválené aj ministerkou školstva, vedy, výskumu a šport SR s účinnosťou od 1. 9. 2018.