» Medzinárodná spolupráca » Vzdelávacie programy pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Vzdelávacie programy pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Za účelom rozvoja bilingválneho vzdelávania v slovenskom jazyku na základných a stredných školách v zahraničí, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2019 finančne podporuje realizáciu vzdelávacích programov pre Slovákov - pedagógov a študentov, žijúcich v zahraničí.