Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia - osemročný vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia - osemročný vzdelávací program