» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou » Výzva pre registrovaných žiadateľov na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2010

Výzva pre registrovaných žiadateľov na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2010

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 2. marca 2010 o 15:00 hod. v prípade osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.