» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH

23.10.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH
Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s IUVENTOU uskutočnili reformu programu SLUŽBY PRE MLADÝCH a pripravili dve výzvy, cieľom  ktorých je registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v rámci programu SLUŽBY PRE MLADÝCH na roky 2018 – 2020. Výzva SLUŽBY/1/R/2018 je určená poskytovateľom informačno-poradenských služieb pre mládež, výzva SLUŽBY/2/R/2018 je určená poskytovateľom služieb dobrovoľníctva mladým.  Uzávierka predkladania žiadostí je v piatok 24. novembra 2017. Výzva je dostupná v sekcii Aktuálne výzvy