Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu HLAS MLADÝCH

Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu HLAS MLADÝCH

20.10.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu HLAS MLADÝCH Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s IUVENTOU uskutočnili reformu programu HLAS MLADÝCH a pripravili výzvu, ktorej cieľom je registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v rámci programu HLAS MLADÝCH na roky 2018 – 2020. Účelom výzvy je podpora mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich potrieb v politikách, zvyšujú úroveň ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber podnetov pre tvorbu mládežníckej politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá. Uzávierka predkladania žiadostí je v piatok 24. novembra 2017. Výzva je dostupná v sekcii Aktuálne výzvy