» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni » Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2011 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2011 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v roku 2011 v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013.

V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu pre budúcu finančnú podporu, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM 3.

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 30. decembra 2010 o 15:00 hod. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Uzávierka predkladania žiadostí v prípade elektronického podania je dňa 30. decembra 2010 o 12:00 hod.