Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií

13.09.2017
 Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií
Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s Iuventou a Radou mládeže Slovenska pripravili výzvu na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 – 2020 v rámci programu Podpora mládežníckych organizácií, ktorej cieľom je registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež 2014-2020. Účelom výzvy je podpora mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práci s mládežou. Aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj mládežníckej politiky na Slovensku. Uzávierka predkladania žiadostí je v piatok 27. októbra 2017. Výzva je dostupná v sekcii Aktuálne výzvy