Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Komunita mladých

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Komunita mladých

06.07.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Komunita mladýchMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Komunita mladých - 1. fáza. Výzva je zameraná na zber údajov a ich analýzu pre potreby tvorby mládežníckej politiky na miestnej úrovni založenej na dôkazoch. Žiadosti je možné predkladať do 4. augusta 2017. Výzva je dostupná tu.